شاخه‌ها

حمل بسته‌ی شما

بسته ها باید حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت ارسال شوند. اگر شما روش های دیگری را برای پرداخت انتخاب کنید ممکن است هزینه های اضافی شامل آن شود. شما هرنوع شیوه‌ی حملی را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد.

هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و پست می شوندکه در بسیاری موارد رایگان و حتی با هدایای ویژه در نظر گرفته شده است. تعرفه ها . بسته ها با تایید تلفنی خود شما ارسال می شوند .

بررسی فرایند خرید

نمونه های از کادو های ارسال شده :

(تصویر سفارشات شما در صورت پرداخت هرینه کادوپیچی پس از ارسال هدیه برای گیرنده برای شما ایمیل خواهد شد)

نمونه هدایای ارسالی

کادوی ارسالی

هدیه ارسالی

شماره های شعب تیپاکس در سراسر کشور جهت ارسال یکروزه شهرستان ها :

(توجه داشته باشید برای سرویس تیپاکس در خارج از محدوده شهرهای زیر می بایست با نمایندگی آن شهر هماهنگ کنید)

شعب تیپاکس


منو

مقایسه 0